27.03.2017  El Hijyeni-El Dezenfektanı ve Eldiven Kullanımı
GERİ DÖN

Sisteme Kayıtlı Diğer Haberler
 19.04.2017   Hasta Yönlendirme
 06.03.2017   Çalışan Hakları (mobbing- çalışan Hakları Genelgesi-Beyaz Kod)
 06.03.2017   Kesici-Delici Alet Yaralanmaları-Sağlık Tarama Programı-Risk Yönetimi-Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçları-Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı-Tehlikeli Maddeler ve Kullanılan Simgeler
 30.03.2017   El Hijyeni-El Dezenfektanı ve Eldiven Kullanımı
 27.03.2017   El Hijyeni-El Dezenfektanı ve Eldiven Kullanımı
 23.03.2017   Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik- Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ku ralları- Diş Ünit Temizliği- Risk düzeyine göre alanların Temizliği
 22.03.2017   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
 21.03.2017   El Hijyeni-El Dezenfektanı ve Eldiven Kullanımı
 21.03.2017   Navigasyon Kullanma-Trafik Kuralları
 20.03.2017   Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 16.03.2017   İlaç-İlaç Etkileşimi-İlaç-Besin Etkileşimi-İlaç Geçimsizliği-Soğuk Zincir Saklama ve Transferi-Narkotik ve Psikotrop İlaçların Yönetimi-İlaçların Kırılması, Kaybolması Konusunda Yapılacaklar-İlaçların İmhası, İadesi-Yüksek Riskli İlaçlar
 09.03.2017   Güvenlik Raporlama-Renkli Kodlar
 23.02.2017   Hasta Memnuniyeti Hasta Hakları ve Sorumlukları
 21.02.2017   Elektronik Kamu Alım Platformu programı- Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulamaları- 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrolü
 28.02.2017   (Güvenli Cer.Uygulamaları-Transfüzyon Güvenliği-Sözel İstem Uygulaması-Pembe Kod-Mavi Kod-İlaç Güvenliği- Hasta Transferi-Hasta Düşmeleri-Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Doğrulanması-Hasta Mahremiyeti-Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı- Örnek Alımı ve Trasferi-Radrasyon Güvenliği- Hasta Bilgilendirrme ve Onam Alınması- Sağlık Hizmeti Sunumunda İletişim Güvenliği)
 16.02.2017   Hasta Güvenliği
 16.02.2017   Akılcı İlaç Kullanımı-İlaç Güvenliği ve İlaç Yönetimi-Advers Etki Bildirimi
 08.02.2017   Tıbbi-Evsel-Geri Dönüşüm-Delici- Kesici Atıklar-Tehlikeli (Amalgam Atık-Pil- Floresan ) Atıklar Toplama-depolama –Transfer ve maruz kalma durumunda dikkat edilecek hususlar
 06.02.2017   Tıbbi-Evsel-Geri Dönüşüm-Delici- Kesici Atıklar-Tehlikeli (Amalgam Atık-Pil- Floresan ) Atıklar Toplama-depolama –Transfer ve maruz kalma durumunda dikkat edilecek hususlar
 30.01.2017   Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması
 19.01.2017   Sağlık İstatistikleri-Tıbbi Termioloji Eğitimi-Veri Toplama- Veri Girişi ve Değerlendirme
 16.01.2017   6245 Sayılı Harcırah Kanunu-Döner sermaye Yönetmeliği ve Personel Bodro Takip Programı–Tek Düzen Muhasebe sistemi
 12.01.2017   Kişilerarası İletişim (İletişim,Empati,Beden Dili,Tükenmişlik Sendromu,Stres Yönetimi)
 10.01.2017   Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları-ÇKYS Projesi Eğitimleri
 22.12.2016   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Temizlik
 15.12.2016   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Temizlik
 24.11.2016   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
 30.11.2016   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
 24.11.2016   Advers Etki Bildirimi-Güvenlik Raporlama
  27.10.2016   - Renkli Kodlar (mavi kod-beyaz kod-pembe kod) Süre : 1 saat
 07.10.2016   Tıbbi-Evsel-Geri Dönüşüm-Delici- Kesici Atıklar-Tehlikeli (Amalgam Atık-Pil- Floresan ) Atıklar Toplama-depolama –Transfer ve maruz kalma durumunda dikkat edilecek hususlar
 18.10.2016   Atık Yönetimi
 05.10.2016   Tıbbi-Evsel-Geri Dönüşüm-Delici- Kesici Atıklar-Tehlikeli (Amalgam Atık-Pil- Floresan ) Atıklar Toplama-depolama –Transfer ve maruz kalma durumunda dikkat edilecek hususlar
 03.10.2016   Tesis Tahliye ve Yangın Tatbikatı
 23.09.2016   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
 22.09.2016   El Hijyeni-El Dezenfektanı ve Eldiven Kullanımı
 30.06.2016   MHRS/Hasta ve Çalışan Bilgi Güvenliği
 20.06.2016   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 15.06.2016   Krize Müdahale ve Afet Yönetimi
 15.06.2016   İzolasyon Önlemleri (Koruyucu Ekipman Kullanımı) Delici Kesici Alet Yaralanmaları
 03.06.2016   Taşınır Mal Yönetmeliği-Depolama ve Envanter Yönetimi-Kritik Stok seviyesi
 30.05.2016   Taşınır Mal Yönetmeliği-Depolama ve Envanter Yönetimi-Kritik Stok seviyesi
 24.05.2016   İlgili ofset aletleri kullanımı
 12.05.2016   İleri Yaşam Desteği(CPR)
 12.05.2016   Temel Yaşam Desteği(İlk Yardım
 05.05.2016   Devlet Arşiv Hizmetleri hakkında Yönetmelik
 04.05.2016   Diyaliz su sistemi analizleri –Su Analizleri-Kalibrasyon- Malzeme Bakım ve Onarım
 20.04.2016   Çalışan Hakları (mobbing- çalışan Hakları Genelgesi-Beyaz Kod)
 20.04.2016   Hasta Yönlendirme
 14.04.2016   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 30.03.2016   Navigasyon Kullanma-Trafik Kuralları
 29.03.2016   İdari Birim Eğitimleri
 18.03.2016   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Temizlik Eğitimi
 17.03.2016   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
 17.03.2016   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
 16.03.2016   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Temizlik Eğitimi
 16.03.2016   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
 26.02.2016   İdari Birim Eğitimleri
 25.02.2016   Atık Yönetimi
 18.02.2016   Hasta Güvenliği
  12.02.2016   Advers Etki Bildirimi-Güvenlik Raporlama
 21.01.2016   Kişilerarası İletişim (İletişim,Empati,Beden Dili,Öfke Kontrolü,Tükenmişlik Sendromu,Stres Yönetimi)
 20.01.2016   Hasta Memnuniyeti Hasta Hakları ve Sorumlukları Etik ve Hasta Hakları
 19.01.2016   Sağlık İstatistikleri-Tıbbi Termioloji Eğitimi-Veri Toplama- Veri Girişi ve Değerlendirme Yöntemleri
 19.01.2016   Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları-ÇKYS Projesi Eğitimleri
 18.01.2016   6245 Sayılı Harcırah Kanunu-Döner sermaye Yönetmeliği ve Personel Bodro Takip Programı–Tek Düzen Muhasebe sistemi
 15.01.2016   Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması
 19.11.15   El Hijyeni ve Önemi- El Dezenfektanı ve Eldiven Kullanımı
 10.12.15   Matrix Bandı Uygulamaları
 09.11.15   Tomoğrafinin Diş Hekimliğinde Kullanımı
 11.11.15   Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar
 22.10.15   Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi
 22.10.15   El Hijyeni ve Önemi- El Dezenfektanı ve Eldiven Kullanımı
 08.10.15   Cerrahi Müdahale, Olası Komplikasyonlar ve Çözüm Yöntemleri
 07.10.15   Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmetliği
 01.10.15   CPR(Kardio Pulmoner Resüsitasyon
 17.09.15   Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları
 15.09.15   Atık Yönetimi Tıbbi-Evsel-Geri Dönüşüm-Delici- Kesici Atıklar-Tehlikeli (Amalgam Atık-Pil- Floresan ) Atıklar Toplama-depolama –Transfer ve maruz kalma durumunda dikkat edilecek
 14.09.15   Tesis Tahliye ve Yangın Tatbikatı
 14.09.15   Krize Müdahale ve Afet Yönetimi
 11.09.15   Atık Yönetimi Tıbbi-Evsel-Geri Dönüşüm-Delici- Kesici Atıklar-Tehlikeli (Amalgam Atık-Pil- Floresan ) Atıklar Toplama-depolama –Transfer ve maruz kalma durumunda dikkat edilecek hususlar
 10.09.15   Enfeksiyon ve Önlenmesi El Hijyeni-El Dezenfektanı ve Eldiven Kullanımı-Akılcı Antibiyotik Kullanımı-Sürveyans- Standart Önlemler-Tıbbi Atıklar-Delici Kesici Yaralanmalar-Personel Sağlığı- Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kontrolü
 03.09.15   Hasta Güvenliği (Güvenli Cer.Uygulamaları-Pembe Kod- -Mavi Kod-İlaç Güvenliği- Hasta Transferi-Hasta Düşmeleri-Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Doğrulanması-Hasta Mahremiyeti)
 20.07.15   Elektronik Kamu Alım Platformu programı- Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulamaları- 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrolü
 09.07.15   MHRS/Bilgi Güvenliği-Hasta ve Çalışan Bilgi Güvenliği-Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti ve Gizliliğinin Korunmas
 07.07.15   İlgili Ofset Aletlerinin Kullanımı
 02.07.15   Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Enfeksiyon ve Önlenmesi- Diş Hekimliğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
 01.07.15   Sağlık İstatistikleri-Tıbbi Termioloji Eğitimi-Veri Toplama-Veri Girişi ve Veri Değerlendirme Yöntemleri
 22.06.15   MHRS Uygulaması- Koruyucu Ekipman Kullanımı ve Önemi (İzolasyon Önlemleri) Delici-Kesici Alet Yaralanmaları
 08.12/06/15   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 26.28/05/2015   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 27.05.15   Diyaliz su sistemi analizleri –Su Analizleri-Kalibrasyon- Malzeme Bakım ve Onarım
 25.05.15   Taşınır Mal Yönetmeliği-Depolama ve Envanter Yönetimi-Kritik Stok seviyesi
 21.05.15   Hasta Hakları ve Memnuniyeti
 21.05.15   Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi
 07.05.15   Mikrosoft Windows 7 işletim sistemi-Sağlık Net Entegrasyon Eğitimi-Hastane Bilgi Yön.Sis.-Temel Ağ(Network)Eğitimi
 16.04.15   Çalışan Hakları (mobbing- çalışan Hakları Genelgesi-Beyaz Kod
 15.04.15   Hasta Yönlendirme
 26.03.15   Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 12.03.2015   El Hijyeni-El Dezenfektanı ve Eldiven Kullanımı
 11.03.15   El Hijyeni-El Dezenfektanı ve Eldiven Kullanımı
 10.03.15   Temizlik Eğitimi Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik- Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ku ralları- Diş Ünit Temizliği- Risk düzeyine göre alanların Temizliği
 26.02.15   Advers Etki Bildirimi-Güvenlik Raporlama
 19.02.15   Kişilerarası İletişim (İletişim,Empati,Beden Dili,Öfke Kontrolü,Tükenmişlik Sendromu,Stres Yönetimi, Motivasyon, Zor İnsanla Başa Çıkma)
 16.02.15   Atık Yönetimi Tıbbi-Evsel-Geri Dönüşüm-Delici- Kesici Atıklar-Tehlikeli (Amalgam Atık-Pil- Floresan ) Atıklar Toplama-depolama –Transfer ve maruz kalma durumunda dikkat edilecek
 29.01.15   6245 Sayılı Harcırah Kanunu-Döner sermaye Yönetmeliği ve Personel Bordo Takip Programı–Tek Düzen Muhasebe sistemi
 29.01.15   Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması
 21.01.2015   Mevzuat Yönetimi Eğitimleri Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları-ÇKYS Projesi Eğitimleri
 14.01.2015   Hasta Güvenliği (Güvenli Cer.Uygulamaları-Pembe Kod- -Mavi Kod-İlaç Güvenliği- Hasta Transferi-Hasta Düşmeleri-Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Doğrulanması -Hasta Mahremiyeti)