Hasta Sorumlulukları

 

HASTA SORUMLULUKLARI

 

1) Genel Sorumluluklar

 • ·        Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
  • ·        Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
  • ·        Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 

2) Sosyal Güvenlik Durumu

 • ·        Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 • ·        Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

 

3)  Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 • ·        Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

 

4)  Hastane Kurallarına Uyma

 • ·        Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • ·        Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
 • ·        Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 • ·        Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
 • ·        Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • ·        Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 

5) Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

 • ·        Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • ·        Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 • ·        Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • ·        Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 

Ziyaretçilerinin Uyması Gereken Kurallar:


Vizyonumuz-Misyonumuz

Vizyonumuz; Hastalara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetinin kalitesini geliştirmek, güvenli, adil, etkili, kolay ulaşılabilir tedavi ortamı sağlamak için tüm hizmet birimleriyle birlikte iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını destekleyerek tüm tedavi standartlarını çağdaş dünya standartları seviyesine yükseltmektir.

 

Misyonumuz; İlimiz başta olmak üzere; tüm halkımızın ağız ve diş sağlığının, mevzuatlar çerçevesinde, hasta ve hasta yakınlarına saygılı, hekim ve çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, güvenilir, sağlam iletişim temelleri üzerinde, etkin ve verimli hizmet sunumuyla korunması ve iyileştirilmesidir.

 


Ziyaretçilerinin Uyması Gereken Kurallar:

Sorumluluklarınız:


• Şimdiki ve eski sağlık bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde vermek ve tedaviye katılmayı istemek,
• Tedavinizi yapan kişilerin önerilerine uymak veya tedavi planını tartışmak,
• Sağlığınızla veya planlanmış tedaviniz ile ilgili tam anlamadığınız, açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak,
• Tedavinizi yapan kişilere sağlığınız ve/veya durumunuzla ilgili değişiklikleri bildirmek,
• Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,
• Tedavi ve tedavi düzenini etkileyecek bütün klinik kurallara uymak,
• Sağlık güvenceniz tarafından karşılanmayan ek ödemelerinizi veya ücretli hasta iseniz tüm ödemelerinizi zamanında yapmak,
• Çevrenizdekilere, diğer hastalar ve personele saygı göstermek,
• Bilinci açık ve planlı yatışı yapılan hastaların tıbbi gereksimi dışında yanında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmek ve buna göre tedbir almak,
• Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller (tıraş makinesi v.b.) dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak ve elektrikli alet kullanmamak,
• Hastanenin ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına (Fiziksel veya sözlü saldırılarda bulunmak, sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır) uymak.

                                       14.00 - 15.00

                                       19.00 - 21.00

 Ziyaretçilerinin Uyması Gereken Kurallar:

 

  Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
•  Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
•  Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
•  Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
•  Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
•  Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili  tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır
•  Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler,hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
•  Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır
•  Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir
•  Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir
•  Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir
•  Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir•  Kemik iliği nakli ve  organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır)
•  Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır
•  Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir
•  Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır
•  Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır
•  Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir  

GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR?

•           Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır. 

•           Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler

•           Hastane güvenliğini bozar

•           Uyuyan hastalar rahatsız olur

•            Hasta hakları ihlal edilir


Sorumluluklarınız:

Sorumluluklarınız:


• Şimdiki ve eski sağlık bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde vermek ve tedaviye katılmayı istemek,
• Tedavinizi yapan kişilerin önerilerine uymak veya tedavi planını tartışmak,
• Sağlığınızla veya planlanmış tedaviniz ile ilgili tam anlamadığınız, açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak,
• Tedavinizi yapan kişilere sağlığınız ve/veya durumunuzla ilgili değişiklikleri bildirmek,
• Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,
• Tedavi ve tedavi düzenini etkileyecek bütün klinik kurallara uymak,
• Sağlık güvenceniz tarafından karşılanmayan ek ödemelerinizi veya ücretli hasta iseniz tüm ödemelerinizi zamanında yapmak,
• Çevrenizdekilere, diğer hastalar ve personele saygı göstermek,
• Bilinci açık ve planlı yatışı yapılan hastaların tıbbi gereksimi dışında yanında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmek ve buna göre tedbir almak,
• Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller (tıraş makinesi v.b.) dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak ve elektrikli alet kullanmamak,
• Hastanenin ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına (Fiziksel veya sözlü saldırılarda bulunmak, sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır) uymak.

                                       14.00 - 15.00

                                       19.00 - 21.00

 Ziyaretçilerinin Uyması Gereken Kurallar:

 

 • Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
•  Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
•  Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
•  Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
•  Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
•  Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili  tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır
•  Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler,hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
•  Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır
•  Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir
•  Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir
•  Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir
•  Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir•  Kemik iliği nakli ve  organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır)
•  Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır
•  Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir
•  Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır
•  Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır
•  Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir  

GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR?

•           Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır. 

•           Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler

•           Hastane güvenliğini bozar

•           Uyuyan hastalar rahatsız olur

•            Hasta hakları ihlal edilir